تعمیر اساسی چک ها و دریچه های آبیاری شرکت کارون بزرگ انجام شد
/
تعمیر اساسی چک ها و دریچه های آبیاری شرکت کارون بزرگ انجام شد

مدیر عامل شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کارون بزرگ از اجرای عملیات بازسازی کامل و نصب دریچه ها، تعمیر اساسی…

مینآب

  • مدیرعامل شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی کارون بزرگ سازمان آب و برق خوزستان خبر داد:

    مدیرعامل شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی کارون بزرگ سازمان آب و برق خوزستان از اجرای عملیات لایروبی کانال غربی و تعدادی از کانال های درجه دو شبکه آبیاری میانآب شوشتر خبرداد.