تعمیر کمپرسور سیستم هوادهی کاویتاسیون نیروگاه کارون۳ انجام شد
/
تعمیر کمپرسور سیستم هوادهی کاویتاسیون نیروگاه کارون۳ انجام شد

مدیرعامل سد و نیروگاه کارون ۳ از تعمیر کمپرسور سیستم هوادهی کاویتاسیون این نیروگاه خبر داد.

کشت

  • رئیس روابط عمومی شرکت بهره برداری از سد، نیروگاه و شبکه های آبیاری مارون سازمان آب و برق خوزستان، خبر داد:

    رئیس روابط عمومی شرکت بهره برداری از سد، نیروگاه و شبکه های آبیاری مارون سازمان آب و برق خوزستان، از ممنوعیت کشت شلتوک (برنج) در فصل زارعی تابستانه 1403 در آن حوضه خبر داد.

  • مدیر امور حراست و اداره حریم بانی شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کارون بزرگ عنوان کرد:

    مدیر امور حراست و اداره حریم بانی شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کارون بزرگ از اقدامات پیشگیرانه عوامل تحت سرپرستی خود از برداشت غیرمجاز آب برای کشت های محصولاتی چون شلتوک در فصل تابستان خبر داد.