تعمیر اساسی چک ها و دریچه های آبیاری شرکت کارون بزرگ انجام شد
/
تعمیر اساسی چک ها و دریچه های آبیاری شرکت کارون بزرگ انجام شد

مدیر عامل شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کارون بزرگ از اجرای عملیات بازسازی کامل و نصب دریچه ها، تعمیر اساسی…

450 میلیمتری

  • مدیر امور آبرسانی مرغزار و امیدیه شرکت بهره برداری تولید و انتقال آب جنوب شرق سازمان آب و برق خوزستان خبر داد:

    مدیر امور آبرسانی مرغزار و امیدیه از تعمیر شکستگی های خط لوله ۴۵۰ میلی متری امیدیه خبر داد.